" กลิ่นเหม็นและเชื้อโรคไม่ได้อยู่ในอากาศเท่านั้น แต่สะสมและเจริญเติบโตอยู่บนสิ่งของรอบ ๆ ตัวเรา "

"รถยนต์" นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของหลาย ๆ ท่านที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางของชีวิตประจำวัน และเมื่อผู้ใช้รถยนต์อยู่ในรถยนต์นาน ๆ ระบบแอร์ค่อนข้างเป็นเรื่องที่จำเป็นมากเมื่อใช้งานไปนาน ๆ มักจะเกิดกลิ่นอับที่ไม่พึงประสงค์ออกมาได้ แม้จะใช้น้ำหอมปรับอากาศช่วยดับกลิ่นแต่ก็ได้ผลเพียงไม่นาน กลิ่นอับก็จะกลับมาเหมือนเดิม สร้างความหงุดหงิด และเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย ดังนั้นการใช้งานควรจะต้องควบคู่ไปกับการดูแลรักษาความสะอาดและขจัดกลิ่นอับที่เป็นเชื้อโรคออกไปเพื่ออนามัยสำหรับทุกคนในรถ

สมาร์ทซิลเวอร์

- กลิ่นเหม็นอับจากแอร์ในรถยนต์ มีวิธีแก้ไขอย่างง่ายดาย ......

 

<<Back